Menu
Přihlášení

Tabákové výrobky a příslušenství už brzy jen pro validované zákazníky

V minulých článcích jsme vás informovali, že z důvodu dodržení zákona č. 65/2017 Sb. O ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek dojde na konci srpna 2017 v našich shopech při prodeji tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek a bylinných výrobků určených ke kouření k výrazným změnám. Nová pravidla se budou týkat všech českých koncových zákazníků (B2C s fakturační a dodací adresou na území ČR). Rádi bychom vás s nimi seznámili…

Dle § 6 odst. 1 tabákové výrobky, kuřácké pomůcky, bylinné výrobky určené ke kouření a elektronické cigarety lze prodávat prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, pokud je vyloučen jejich prodej osobám mladším 18 let; za tím účelem musí být prodejce těchto výrobků prostřednictvím prostředku komunikace na dálku vybaven počítačovým systémem, který elektronicky jednoznačně ověří věk spotřebitele (dále jen „systém ověřování věku“). Prodejce je povinen v okamžiku prodeje ověřit, že kupující spotřebitel není mladší 18 let.

Prodejce je dále povinen písemně oznámit údaje o systému ověřování věku a jeho fungování Ministerstvu zdravotnictví. Za nesplnění některé z povinností týkajících se prodeje tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření, elektronických cigaret nebo alkoholických nápojů prostřednictvím prostředku komunikace na dálku hrozí pokuta až do výše 800.000 Kč.

Na základě jednání s pracovníky ministerstva zdravotnictví a několika právních výkladů zákona budou v našich shopech provedeny tyto změny:

Povinná registrace (vytvoření účtu) v shopu

Bude zrušena možnost rychlého nákupu bez registrace. U zákazníka, který nemá platnou registraci, není možné ověřit, zda v případě nákupu zboží 18+ splňuje požadavky, které ukládá zákon. Z důvodu společného košíku bude registrace povinná před prvním nákupem.

Nákup zboží 18+

V našich shopech jsou položky, na které se vztahuje zákon č. 65/2017 Sb. O ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, označeny piktogramem „Nad 18 let“. Prakticky se jedná o 99% veškerého nabízeného zboží. K nákupu těchto položek bude vyžadována validace účtu.

Validace účtu

Účelem validace je jednoznačně ověřit zletilost zákazníka. Validaci vašeho účtu provedete na základě vyplnění formuláře s doložením kopie dokladu totožnosti (občanský průkaz, pas). Validaci lze provést zasláním příslušných náležitostí emailem nebo osobně na výdejním místě (Tetčická 255,664 41 Omice)

Předání zásilky výhradně do vlastních rukou

I když to zákon přímo nevyžaduje, na základě jeho výkladu pracovníky ministerstva zdravotnictví a právníky, kteří se specializují na obchodní právo, se doporučuje předat zboží výhradně tomu, kdo si jej objednal – tedy zákazníkovi s validovaným účtem. Proto bude při předání zboží přepravcem nadále kontrolováno vaše registrované jméno, příjmení a datum narození s údaji z vašeho dokladu totožnosti. Předložení dokladu totožnosti bude nově vyžadováno a kontrolováno i při osobním odběru.

Dle § 42 odst. 1 jsou prodejci nebo jiní provozovatelé povinni přizpůsobit svou činnost podmínkám stanoveným tímto zákonem do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Znamená to, že ke změnám ve způsobu nákupu na našich shopech dojde nejpozději do 28.8.2017

V tuto chvíli ladíme poslední detaily, abyste např. validaci účtu mohli provést ještě před termínem změny na shopech.

Sledujte naše stránky a Facebooku, abyste se mohli včas na chystané změny připravit.


Validace účtu bude nezbytná
Při dodávce zboží, které obsahuje tabákový výrobek, musí být ze zákona ověřována věková způsobilost spotřebitele k nákupu tabákových výrobků.
Nové tabáky DTM
Na tabákovém trhu se v poslední době objevily novinky z produkce společnosti DTM Dan Tobacco.Tato původem stará sladovna, ležící na strmém svahu břehů Labe, byla postavena z červených cihel a připomíná starověký hrad a stala se svou ideální polohou vhodným místem pro výrobu a skladování dýmkového tabáku.
Savinelli v několika nových řadách
Italská firma Savinelli je dobře známá i na českém trhu. Její dýmky pravidelně zařazujeme do naší nabídky, protože jejich oblíbenost neustále stoupá.
Několik nových "Sherlocků"
Na přelomu roku jsme získali několik nádherných kousků z kolekce Peterson Sherlock Holmes. Tato klasická řada patří mezi nejžádanější nejen u nás, ale i ve světě.